Kuus head põhjust LibreOffice 4.0 kasutamiseks

LibreOffice’i nimi on tarkvaramaailmas liikunud ringi alates 2010. aasta septembrist, kui LibreOffice’i tarkvara esimest korda avaldati. Tänaseks, vaid loetud aastate jooksul, on see kontoritarkvara jõudnud juba neljanda versiooninumbrini ning tõeks on saanud vaba tarkvara toetava kogukonna mitmed eesmärgid.

Tänaseks on täitunud ka kogukonna 2010. aastal paika pandud eesmärgid, mis nägid ette puhtamat ja lihtsamat tarkvara koodi, edasiarendatud funktsioone, paremat koostöövõimet ja mitmekesist tarkvara ekosüsteemi (tarkvara kasutajad, tehniline abi, arendajad, haldajad jne). Järgnevalt saamegi üle vaadata kuus põhjust, miks võiks kaaluda LibreOffice’i kasutamist peamise kontoritarkvarana.

1. Paranenud koostöövõime

Tarkvara koostöövõime all peetakse silmas selle võimet töötada koos teiste failiformaatide ja tarkvaradega. Kui kodukasutajat puudutab see vaid vähesel määral (näiteks Microsoft Office’i dokumentidega töötamine LibreOffice’s), siis suurtes ettevõtetes ja asutustes on tegemist kriitilise funktsionaalsusega – nii on ka LibreOffice’i koostöövõimet tugevalt edasi arendatud.

Nii näiteks on LibreOffice 4.0 võimeline lisaks .docx ja .rtf dokumentidega töötamisele (sealhulgas ka käsijooniste ja kommentaaride avamine ning lisamine kindlale tekstiosale) koostöövõimeline ka Content Management Interoperability (sisuhaldusteenus) protokolliga. Seda standardit kasutades on LibreOffice’it võimalik ühendada Alfresco, IBM FileNet P8, Microsoft Sharepoint 2010, Nuxeo, OpenText, ja SAP NetWeaver Cloud Service’iga.

Lisaks ülalmainitutele toetab LibreOffice ka Microsoft Visio ja Publisher’i failiformaate.

2. LibreOffice’i Android’i kaugjuhtimisrakendus

Koos LibreOffice 4.0 versiooniga lisandus ka esimene kaugjuhtimist võimaldav Android’i rakendus, mille abil oma nutitelefoniga ühendudes on võimalik esitlusi läbi viia.

Tegemist ei ole küll otseselt revolutsioonilise võimalusega, ent see teeb esitleja elu oluliselt lihtsamaks. Rakenduse abil on võimalik oma esitletavaid slaide edasi-tagasi liigutada, samal ajal on telefoniekraanilt võimalik vaadata kõiki oma slaide või meenutada oma esitlustekste, lugedes oma slaididele lisatud märkmeid.

Remote App for Android töötab nii Windows’i, Linux’i kui ka Mac OS X platvormil ja on sinu nutitelefoni allalaetav siit.

Tutvu kindlasti ka kaugjuhtimisrakenduse õpetusega, mida saad lugeda meie foorumist siit.

3. Nägusam kasutajaliides

LibreOffice 4.0 has arrivedLibreOffice’i värskeim versioon annab kasutajatele võimaluse oma LibreOffice’i omapärastamiseks läbi Firefox’i teemade. Kusjuures, üllataval kombel esitas sellise võimaluse lisamise palve üks LibreOffice’i ärikasutaja. Peale selle on aga LibreOffice saanud veel teisigi kasutajaliidese uuendusi, näiteks integratsioon Ubuntu Unity töölauaga.

Lisaks sellele kasutavad LibreOffice’i arendajad graafiliste liideste loomiseks nüüd uut lahendust, Glade, mille otseseks tulemuseks on LibreOffice’i kasutajaliidese parem käsitletavus ja näiteks ka suuruse muutmist lubavad dialoogaknad.

4. Kiirem tarkvara

Vaadates LibreOffice 4.0 versiooni praktilise igapäevakasutuse poole pealt, on kontoritarkvara paketti tänu edasiarendustele kiiremaks muudetud. Seda eelkõige erinevate dokumentide avamisel ja salvestamisel ning eriti suurt rõhku on pandud suurte .ods ja .xlsx tabelarvutusdokumentide avamisel ja salvestamisel. Samuti on oluliselt kiiremaks muutunud .rtf failidega töötamist.

5. Võrdlus Microsoft Office 2013-ga

Microsoft on teinud julge otsuse liikuda oma operatsioonisüsteemiga edasi puutetundlike seadmete maailma. Just sellel põhjusel on tarkvarahiid teinud olulisi muudatusi oma tarkvara kasutusloogikas ja väljanägemises, sest vana kasutajaliides on mõeldud kasutamiseks hiire ja klaviatuuriga ning puutetundlikul ekraanil ei ole ilma nende abivahenditeta suurt midagi teha.

Siiski suur osa meist vähemalt hetkel aga puutetundlikke seadmeid ei oma – aeg pole selleks veel küps. Seda enam on ärikasutajaid või igapäevaselt kontoris töötavaid inimesi väga raske veenda Microsoft’i uue suuna õigsuses ning samuti võib keeruliseks probleemiks osutuda kõigi kasutajate ümberõpetamine. Seda enam, et LibreOffice on kättesaadav tasuta ning jätkab traditsiooniliselt väljakujunenud kasutajaliidese kasutamist.

Kui sind huvitab sügavam võrdlus LibreOffice’i ja Microsoft Office’i vahel, loe kindlasti ka meie artiklit “Võrdleme: LibreOffice ja Microsoft Office 2010”.

6. Tasuta ja vabavaraline tarkvara

LibreOfficeViimase, kuid kindlasti mitte vähemolulise hea põhjuse LibreOffice’i kasutamiseks leiab tema vabavaralisusest. Aga mida annab vabavaraline tarkvara kasutajale? Eelkõige loob see väga head võimalused LibreOffice’i suuremaks turvalisuseks, kõikvõimalikul moel oma käe järgi seadistatavaks ja üllataval kombel ka koostöövõimelisemaks, kui nimetada vaid suuremaid ja silmatorkavaimaid plusse.

Kui sa oled valmis LibreOffice 4.0 versiooni proovima, suundu julgelt meie allalaadimise leheküljele. Ärikasutajad võiksid esialgu tutvuda näiteks Suse’i poolt pakutava LibreOffice’i klienditoe lahendustega.