Prantsusmaa MIMO liitus Dokumendi Sihtasutuse konsultatiivnõukoguga

MIMO, mis on Prantsusmaa Ministeeriumite-ülene koostöö Avatud Tarkvara Paketi koostamiseks (Inter-Ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite), esindab mitmeid Prantsuse Valitsus-asutusi ja muudab mitmekesisemaks Dokumendi Sihtasutuse Konsultatiivnõukogu, suurendades sealseid hääli rohkem kui poole miljoni professionaalse kasutaja võrra. 

MIMO

17. juunil andis Dokumendi Sihtasutus Berliinis teada MIMO – Prantsuse valitsuse mitmete administratsioonide ja ministeeriumite ühine, kokku 500 000 arvutist koosneva töörühma – ametlikust liikmelisusest Sihtasutuse Konsultatiivnõukogus. MIMO peamiseks eesmärgiks on luua infotehnoloogia peaspetsialistidele ja nende meeskondadele võimalus kogemuste ja teadmiste vahetamiseks kontoritarkvara ja operatsioonisüsteemide kohta, kiirendamaks kogu valdkonna moderniseerimist.

MIMO fookuses on vaba tarkvara ja seal tegutsevad DISIC’u (Prantsusmaa CIO ehk IT-peaspetsialist) juhtimise all infosüsteemide spetsiifilistele eraldi osadele keskenduvad töögrupid. Omavahelises koostöös loovad töögrupid ametliku tasuta tarkvarapaketi ministeeriumitele, milles sisaldub igale tööülesandele spetsiifiline rakendus.

Üheks standardiks on MIMO valinud LibreOffice’i, mis on Dokumendi Sihtasutuse poolt arendatud. MIMO osaleb LibreOffice’i tarkvarapaketi arendamises läbi kommertsiaalse lepingu, mida pakuvad sertifitseeritud arendajad. MIMO rolliks on valideerida sobivaid LibreOffice’i versioone ning kindlustada nende ühilduvus ministeeriumite kasutajate IT infrastruktuuri ja protsessidega. Igal aastal valideeritakse vastavalt MIMO liikmete koostatud plaanile üks standardne LibreOffice’i versioon.

LibreOffice’i sobivaks tunnistamiseks läbib konkreetne versioon kvalifitseerumise protsessi: tarkvara testitakse tema sobivuses teiste ärirakendustega ning sertifitseeritud MIMO versiooniks saab LibreOffice alles siis, kui kõik testid on läbitud. Näiteks Siseministeeriumil on kümne-sammuline kvalifitseerimise protsess, milles testitakse ühilduvust ärirakendustega, makrodega ja juurutusvahenditega. Otsuse tarkvara sobivuse kohta teevad kõik ministeeriumite esindajate liikmed.

MIMO-st saab Dokumendi Sihtasutuse Konsultatiivnõukogu üheksas liige, kuhu praegu kuuluvad Google, Intel, Lanedo, Red Hat, SUSE, Freies Office Deutschland e.V. (Saksamaa Vaba Kontori ühendus), Software in the Public Interest (SPI – Tarkvara Avalikkuse Hüvanguks) and the Free Software Foundation (FSF – Vaba Tarkvara Ühendus). MIMO-t esindab Konsultatiivnõukogus Laure Patas d’Illiers Prantsuse rahandusministeeriumist.

[1] MIMO-sse kuuluvad ministeeriumid: Põllumajandus-, Kultuuri-, Kaitse-, Majandus-, Haridus-, Keskkonna-, Rahandus-, Sise- ja Justiitsministeerium; Administratsioonid: CAF (Family Allocation Funds), DILA (Direction of Legal / Administrative Information), ENA (National Administration School) ja National Assembly (Rahvuskogu).

MIMO-st lähemalt

MIMO töögrupp loodi 2005. aastal Administratsiooni Digitaalarenduse Agentuuri (Agency for Digital Development in Administration – ADAE) poolt, mida haldas Prantsusmaa Peaminister. Alates 2011. aastast kontrollib MIMO-t DISIC (Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication – Info ja kommunikatsioonisüsteemide ministeeriumiteülene direktor), kelle ülesandeks on Prantsusmaa administratsioonide IT-poliitika koordineerimine. DISIC on pannud aluse pilveteenuste, organisatsiooni ja IT-süsteemide planeerimise ja Vaba Tarkvara töögruppidele. MIMO ja Vaba Tarkvara töögruppi juhib Kultuuriministeeriumi IT-peaspetsialist.