Kuidas saavad LibreOffice’it kasutavad organisatsioonid tarkvara arengule kaasa aidata?

Vaba tarkvara loomisel ja kasutamisel peetakse heaks märgiks hoida kinni ka vaba tarkvara põhimõtetest – nendel alustel loodud tarkvara on tavaliselt (kuid mitte reeglina) tasuta kättesaadav, lähtekood muudetav, seda jagatakse edasi ning vaba tarkvara kasutajad omalt poolt annavad kogukonnale võimaliku panuse. Selleks võib olla annetus, parandatud koodirida või lahendatud tarkvaraprobleem, mis annab nii kogukonnale kui ka tarkvarale võimaluse kasvada ja areneda.

Kui vaba tarkvara kasutavad eraisikud, on selline käitumine igati loogiline ega tekita küsimusi tehtava panuse võimalikkuse kohta. Olukord muutub aga hetkel, kui vaba tarkvara võtavad kasutusele ettevõtted. Lähtudes iga äriettevõtte peamisest eesmärgist kasumit teenida, arvavad paljud inimesed, et ettevõtetel ei ole soovi kogukonda panustada. Tegelik olukord on õnneks aga sootuks teistsugune: ettevõtted ja organisatsioonid, kes on vaba tarkvara kasutamisega väga rahul, soovivad võimalike probleemide ilmnedes väljatöötatud lahendusi ka kogukonnaga jagada. See võimaldab leitud probleemi lahendada ka kõikide teiste kasutajate tarkvaras, mis on iga kasutaja huvides.

Üks selline näide on tuua läbi vaba tarkvara erinevaid tarkvaralahendusi ja –tuge pakkuv ettevõtte Lanedo kogemusest Taani ettevõtte Moonen Packaging’iga. Nimelt kasutas nimetatud Taani firma LibreOffice’i kontoritarkvara koos kõigi selle poolt pakutavate võimalustega. Ühel hetkel tekkisid aga probleemid LibreOffice’i kiirusega ning ettevõte soovis seda olukorda parandada. Moonen Packaking küsis Lanedo kasutajatoelt otsesõnu võimalust antud probleemile lahendus leida ning jagada seda ka kogukonnaga, andes sellega omapoolse panuse.

Arusaadavalt oli selline palve meeldivaks üllatuseks ka Lanedo meeskonnale, kus tihtipeale tuleb klientidele selgitada vaba tarkvara kasutamise põhimõtete toimimist. Kogukonda omalt poolt panuse andmine on pika-ajaline investeering: ebavajalikuks osutub oma tarkvara haldamine, kõik uuendused saabuvad sinuni uute versioonidega.

Uurimine

Kui tegeleda kliendi tarkvaraprobleemide lahendamisega, moodustab suure osa tööst tekkinud tarkvaravea kirjeldamine, mis võimaldaks viga esile kutsuda. See on minimaalne kasutajaloo kirjeldamise nõue, ilma milleta pole sisuliselt võimalik probleemile ka lahendust leida.

Moonen Packaking’i ettevõtte tegi siinkohal omalt poolt väga eeskujulikku tööd: leitud veakirjeldus lisati LibreOffice’i Bugzilla vigade keskkonda internetis: LibreOffice Calc is terribly slow when using the function VLOOKUP to connect to an external spreadsheet with many rows.

Sellise detailse veakirjelduse kirjutamine ja avaldamine ei ole tegelikult kohustuslik, kuid igal juhul eeskujulik ning lisaks aitas see veakirjeldus Lanedo’l tööaega oluliselt kokku hoida ning lõppkokkuvõttes odavnes ka antud lahenduse parandamiseks loodud projekti hind.

Lanedo idenfitseeris antud vea puhul kaks tingimust ning kummalegi neist leiti kaks kasutusjuhtu. Esimesel tingimusel (A) avati ainult andmeid sisaldav dokument ning sooritati käsk VLOOKUP. Teisel tingimusel (B) avati kõigepealt nii andmedokument ning seejärel ka lähteandmeid sisaldav alusdokument. Esimestel kasutusjuhtudel (A1 ja B1) tegime vaid ühe lihtsa VLOOKUP käsu ning teisel juhul (A2 ja B2) kasutasime VLOOKUP käsklust terves dokumendis, mis tähendas enam kui 10 000 käsu sooritamist. Sellise valiku tingisid mäluhalduse eripärad, mis ei garanteeri ühe VLOOKUP käsu kiiremini genereerimist kui 10 000 ühiku juures.

Antud vea olukord oli tegelikult üsna halb: A1 võttis aega 153 sekundit, A2 87, B1 133 sekundit ja B2-he täitmine võttis aega terve nädala.

Lahendused ja nende rakendamine

Jättes kõrvale kogu tehnilise kirjelduse vea kallal töötamisest ja tulles otse tulemuse juurde: antud rahaliste ressursside juures suudeti veaolukord talutavatesse ajapiiridesse tuua. Väljatöötatud lahenduse palus Moonen Packaging tavapärase spetsiaalse kohandatud tarkvaraparanduspaketi asemel loomise asemel laadida otse LibreOffice’i ametlikku kanalisse, kus see paigutatakse järgmise LibreOffice’i parandatud versiooni. Nende endi sõnade kohaselt: “Me naudime LibreOffice’i 4.2 versiooni väljalaskel omalt poolt lisatud panuse andmist!”

Ning tõepoolest, LibreOffice’i 4.2 versioonis võtab samade dokumentidega loodud kasutusjuht A1 153 sekundi asemel aega 40, A2 87 asemel 9 ja B1 133 asemel 35 sekundit. Kasutusjuht B2 võtab nädala asemel nüüd aega 48 tundi ning siin on veel arenguruumi. Mõned katsetused on näidanud, et seda 48 tundi on võimalik lühendada ka näiteks 10 sekundile või veelgi vähemale ajale. Paraku nõuab selle lahenduse väljatöötamine umbes paar päeva Lanedo meeskonna tööaega, mis kahjuks jääb selle projekti puhul lubatud eelarve piiridest välja.

Sellegipoolest, kui leidub ettevõte, kellel on vaja pidevalt VLOOKUP’i käsku kasutada ning on huvitatud antud lahenduse väljatöötamisest, võib kindlasti ise otse Lanedo meeskonnaga kontakti võtta e-maili teel. Samal ajal on ka Lanedo ise otsustanud võimaluse korral leida aega oma klientide kõrvalt ning oma vahenditega lõpuni jäänud töö ära teha.

Järeldused

Kasutades Vaba Tarkvara, ei säästa ettevõte mitte ainult tarkvara litsentside kuludest, vaid võib ettenägematute probleemide korral tänu vabalt ligipääsetavale lähtekoodile osutuda märksa eelarvesõbralikumaks lahenduseks. Ilma igasuguse tarkvara kasutajatoeta ettevõtted võivad probleemide korral leida lahendusi ka LibreOffice’i ametlikust veateadaannete keskkonnast või foorumitest.

Juhul, kui läbi nende kanalite pole võimalik tekkinud veaolukorrale lahendusi saada, on ettevõttel võimalik pöörduda vabalt valitud kasutajatuge pakkuva firma poole (antud juhul Lanedo), et tekkinud veaga ja selle võimalike lahenduste otse tegeleda. Selle eeliseks on omakorda aja kokkuhoid ja parem kulude kontroll. Olukorras, kus projekti eelarve on piiratud ja kõikidele probleemidele pole lahendusi leitud (antud juhul B2), on lahenduse väljatöötamiseks alati võimalik kaasata ka teisi huvitatud ettevõtteid või osapooli.

Iga leitud viga LibreOffice’i kontoritarkvaras, olgu see leitud organisatsiooni või üksik-kasutaja poolt, annab võimaluse antud vea parandamiseks. Juhul kui tegemist on ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega veaga ning on olemas vajadus lahenduse väljatöötamiseks, on selle lahenduse jagamine LibreOffice’i kogukonna ametlike kanalitega kooskõlas Vaba Tarkvara kasutamise põhimõtetega ja aitab kaasa ka LibreOffice’i kontoritarkvara üldisele arengule.