Dokumendi Sihtasutuse Juhatuse valimised

Lugupeetud Kogukond!

File:LibreOffice Initial-Artwork-Logo ColorLogoBasic 500px.png

Kuulutame siinkohal ametlikult välja järgmised Dokumendi Sihtasutuse Juhatuse valimised.

Vastavalt meie Sihtasutuse põhikirja § 7 lõige II sättele, kestavad valitud Juhatuse õigused kaks aastat. Dokumendi Sihtasutus asutati formaalselt 2012. aasta 17. veebruaril ja alates sellest hetkest hakkasid kehtima ka tänase juhatuse õigused, mis kehtivad kuni 17. veebruarini 2014. Uus juhatus asub ametisse seega 18. veebruaril 2014. aastal.

Vastavalt Dokumendi Sihtasutuse põhikirja § 6 lõige 3-le võivad ainult Dokumendi Sihtasutuse liikmed või sellega seotud ühingute liikmed kandideerida Dokumendi Sihtasutuse juhatusse. Kõik kandidaadid läbivad Liikmelisuse Komitee hinnangu (§ 7 lõige 2).

Hääletamisõigus on kõikidel organisatsiooni liikmetel, kelle liikmelisus on kinnitatud enne käesoleva teate avaldamist (§ 7 lõige 2).

§ 6 lõige 3 sätestab ka järgmise: Juhatuse liikmed või nende asetäitjad ei saa samal ajal olla Liikmelisuse Komitee liikmed ja vastupidi.See tähendab seda, et praegused Liikmelisuse Komitee liikmed võivad kandideerida Dokumendi Sihtasutuse juhatusse, ent nende valituks osutumise korral peavad nad loobuma Liikmelisuse Komitee kohast.

Lisaks eelmainitule, on Dokumendi Sihtasutuse juhatuse liikmetele veel üks oluline piirnag: vastavalt põhikirja § 8 lõikele IV, võib kuni 1/3 juhatuse liikmetest täita töökohustusi sama organisatsiooni, üksuse või allüksuse piires.

Teretulnud on kõikide antud tingimustele vastavate kandidaatide esitamine, samuti ka enda kanditatuuri ülesseadmine. Kokku valitakse juhatusse vähemalt 7 liiget, ning sobivate kandidaatide jätkudes, valitakse kuni kolm asetäitjat (§ 7 lõige 2).

Hetkel juhatuses olevate liikmete uuesti kandideerimine on rangelt keelatud (§ 7 lõige 2).

Palume kõik nominatsioonid ja kanditatuurid saata e-mailile elections@documentfoundation.org (kirjad jõuavad konfidentsiaalselt Liikmelisuse Komiteeni) ja lisaks ka avalikku e-maili listi board-discuss@documentfoundation.org. Kõikidelt kandidaatidelt ootame ka 75 sõnalist avaldust, mis on ühes lõigus ilma punktnimekirjadeta. Lisaks palume kindlasti kirjutada oma täisnime, e-maili aadressi ja ametikoht (kui on).

Kogu diskussioon kandidaatidega ja neile esitatavad küsimused, samuti küsimused juhatuse valimiste kohta, palume edastada avalikku meililisti aadressil board-discuss@documentfoundation.org. Juhendi meililisti täpsemaks kasutamiseks (inglise keeles), leiad siit: http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/

Kõikidele valimisõiguslikele hääletajatele saadetakse enne valimiste algust e-maili teel täpsem ülevaade, sealhulgas kandidaatide kokkuvõte, juhised hääletussüsteemile ligipääsemiseks ja juhised sõltumatuks hääletuse kontrolliks. Seega palume veenduda selles, et Liikmelisuse Komiteel oleks olemas sinu kõige värskem ja õige e-maili aadress. Kõikide lisaküsimuste esitamiseks on võimalik Liikmelisuse Komiteele privaatselt kirjutada aadressil elections@documentfoundation.org.

Järgides § 7 lõige II välja toodud ajakava, mis nõuab enne valimiste väljakuulutamist 45 päevast etteteatamisaega, esitame siinkohal valimiste ajakava:

1. 23.10.2013: Valimistest teatamine (antud avaldus) ja nominatsioonide esitamise periood
2. 02.12.2013, 24:00 CET/UTC+1: Nominatsioonide esitamise lõpp (üks nädal enne valimiste algust)
3. 10.12.2013, 00:00 CET/UTC+1: Ametlik valimiste algus
4. 17.12.2013, 24:00 CET/UTC+1: Valimiste lõpp
5. 18.12.2013: Esialgsete valimistulemuste esitamine
6. 19.12.2013, 00:00 CET/UTC+1: Valimistulemuste kaitsmise algus
7. 23.12.2013, 24:00 CET/UTC+1: Valimistulemuste kaitsmise lõpp
8. afterwards: Ametlik lõplike tulemuste avaldamine

Pane tähele, et järgmine valitud juhatus alustab tööd alles 18. veebruarist 2014. Uute juhatuse liikmete kergemaks sisse-elamiseks kaasab käesolev juhatus uusi liikmeid ka oma otsustusprotsessi.

Kõik vastulaused esialgsete valimistulemuste kohta tuleb esitada enne eelpool toodud tähtaega, saates sellekohase e-kirja Liikmelisuse Komiteele aadressile elections@documentfoundation.org(kiri on privaatne).

Liikmelisuse Komitee nimel
Eike Rathke, Liikmelisuse Komitee esimees

Loe ka Dokumendi Sihtasutuse põhikirja, mille leiad aadressilt http://www.documentfoundation.org/satzung.pdf (originaal, saksa keeles) ja siit http://www.documentfoundation.org/statutes.pdf (inglise keeles)