Dokumendi Sihtasutus otsib juhiabi

Dokumendi Sihtasutus, mille puhul on tegemist mittetulundusühendusega ja mis seisab hea maailma juhtiva vaba ja tasuta LibreOffice’i kontoritarkvara loomise eest, otsib oma meeskonda:

Juhiabi

Kes saaks esimesel võimalusel tööle asuda.

 

Dokumendi Sihtasutus on paari viimase aasta jooksul väga kiiresti kasvanud ning sellega seoses on suurenenud ka administratiivse töö hulk. Vajame inimest, kes usaldusväärselt ja regulaarselt oleks valmis selle tööga tegelema. Tööülesanded, mille täitmiseks on nädalas ette nähtud 10-15 tundi, sisaldavad järgmist:

 • Reisimaksete tagasimaksete töötlemine ja kontrollimine
 • Sissetuleva infovahetuse (e-mail, faks, tigupost) suunamine õigele inimesele
 • Arvete kontroll
 • Dokumentide, failide ja arvete arhiveerimine
 • Dokumendi Sihtasutuse teavituskirjade saatmine
 • Juhatuse koosolekute protokollide koostamine
 • Dokumendi Sihtasutuse põhivara jälgimine
 • Regulaarne finantskontode (pank, PayPal, Bitcoin, krediitkaardid) kontroll (mitte raamatupidamine!)
 • Dokumendi Sihtasutuse nimel tellimine ja tellijani toimetamine
 • Juhatuse ajakava koostamine
 • Reisimise ja ööbimise korraldamine kogukonna liikmetele
 • Igaaastaste annetuste kinnitamise ettevalmistus juhatusele

Eelnev kogemus sarnaste tööülesannete puhul on kindlasti teretulnud, kuid tegemist ei ole nõudmisega – vajadusel õpetame inimese ise välja. Möödapääsmatuks nõudeks on aga ladusa inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Tööaeg on päeva jooksul vabalt valitav, välja arvatud kindlatel aegadel, kui kättesaadavus on nõutud (näiteks koosolekud, mis tavaliselt toimuvad iga kahe nädala tagant 15.00 või 16.00 UTC – eesti aja järgi 13.00 või 14.00). Ootame kandideerijatelt kohalolu siiski vähemalt kaks päeva nädalas.

Heade tulemuste korral ja Dokumendi Sihtasutuse nõudluse suurenedes on võimalik, et tööaeg võib hiljem suureneda. Seega tööotsijad, kes soovivad pika-ajalist töösuhet, on väga oodatud.

Dokumendi Sihtasutus ootab kõigi sobivate kandidaatide osalemist, sõltumata nende rassist, soost, puudest, religioonist/usust, seksuaalselt orientatsioonist või vanusest.

Dokumendi Sihtasutuse liikmed, kes antud tööpakkumisele sobivad, on teistele töösoovijatele eelistatud.

Antud ametikohta pakutakse vabakutselisel alusel. Töökohaks on kandideerija kodukontor, mis võib asuda mistahes asukohas maailmas.

Dokumendi Sihtasutus ootab kõikide töösoovijate avaladusi, milles sisalduvad CV, rahalised ootused ja ametikohale asumise aeg. Avaldused antud täpsustusega palume saata Florian Effenberger’ile aadressile floeff@documentfoundation.org hiljemalt 30. novembriks 2013. Soovi korral võid oma kirja ka PGP/GnuPG-ga krüpteerida.

Kandidaadid, kellele hiljemalt 31. detsembriks 2013 pole vastatud – kahjuks polnud võimalik teie avaldust vastu võtta.