Uus aasta ja Dokumendi Sihtasutuse uus juhtkond

Aastavahetuse ajal, alates 2013. aasta novembrist, selgitati valimiste teel välja Dokumendi Sihtasutuse uued juhatuse liikmed. Ehkki hääletus kulges ilma probleemideta, pole sellest suuremat uudisväärtust tehtud ei meedias, blogisfääris ega ka mitte Dokumendi Sihtasutuses endas. Tegelikkuses peitub selle taga aga tähelepanuväärne edasiliikumine.

Dokumendi Sihtasutuse Juhatus on LibreOffice’i kogukonna poolt vaadatuna väga oluline keskne halduskeskus, ehkki antud üksus ei pruugi igapäevases töös esile tulla. Juhatuse liikmed valitakse Dokumndi Sihtasutuse liikmete hulgast, mis on LibreOffice’i projekti taga seisev organisatsioon. Juhatuse liikmed vastutavad, vähemalt formaalselt, LibreOffice’i projekti, selle varade ja LibreOffice’it puudutavate tähtsate otsuste eest. See vastutus jaguneb igale juhatuse liikmele nii kollektiivselt kui ka personaalselt.

Siinkohal tasub ehk välja tuua, et mitmed LibreOffice’i projekti ja Dokumendi Sihtasutuse senised juhatuse liikmed ja asutajad ei kandideerinud teiseks ametiajaks. Igaühel olid selleks oma põhjused, kuid ühiseks põhjuseks Dokumendi Sihtasutuse poolt makstav tasu eriotstarbeliste tööülesannete täitmiseks ja seega vajadus täitevõimu ja otsustusvõimu huvide konflikti lahus hoidmiseks.

Teine põhjus – LibreOffice’i projekt on saanud piisavalt küpseks, et usaldada selle juhtimine talendikatele ja aktiivsetele osavõtjatele. Dokumendi Sihtasutus ei ole loodud personaalseks juhtimiseks, ning isegi osaline juhtkonna vahetumine uute inimeste vastu viitab projekti tugevusele ja heale tervisele. Seega esimest korda Sihtasutuse loomisest, eemalduvad asutajad selle juhtimisest ja lasevad projektil ise edasi areneda.

Uued juhatuse liikmed on suurepärased inimesed ning nende ideede ja juhtimise all suudab LibreOffice’i projekt maailma mastaabis kindlasti edasi areneda ja suuremaks kasvada. Juhtkonna liikmed on ka Dokumendi Sihtasutuse liikmed, kes valitakse teiste Sihtasutuse liikmete poolt. Dokumendi Sihtasutuse liikmeks on võimalik saada igaühel, täpsem info ja liikmeks registreerimine asub siin. Juhatuse liikme kohustusi selgitab küllalt igav, kuid seevastu fundamentaalne dokument – Sihtasutuse põhikiri.

Lisaks tänuavaldused ka LibreOffice’i Liikmelisuse Komiteele valimiste ajal tehtud suurepärase töö eest!