LibreOffice Writer’i töövahendid: Tingimusliku teksti loomine

LibreOffice Writer’is nimetatakse Tingimuslikuks tekstiks sinu poolt loodud seadistuste kogu, mille alusel teksti automaatselt vormindatakse. See lihtsustab nii paragrahvide stiilide kasutamist kui pakub ka ühte võimalikku lahendust ühele tehnilise dokumentatsiooni suurimale väljakutsele: kuidas ühe dokumendi mitu erinevat versiooni ühte faili paigutada ja neid hallata.

 

Loe ka: Kuidas LibreOffice dokumentides stiile ja automaatvormistust kasutada?