Dokumendi Sihtasutus avab Dokumendi Vabastamise Projekti

2. aprillil 2014 andis Dokumendi Sihtasutus teada Dokumendi Vabastamise (Document Liberation Project – http://www.documentliberation.org) projekti loomisest, mille ülesandeks on toetada ja ühendada kasvavat hulka arendajaid, kes püüavad kasutajaid vabastada tootjapõhistest dokumendilahendustest. Arendajad otsivad koos lahendusi arvutikasutajate jaoks rutiinseks muutunud probleemidele, kelle digitaalsed infovaramud on salvestatud vanadesse mitteloetavatesse dokumendiformaatidesse.

“Tihtipeale ei ole neid vanu faile võimalik ühegi rakendusega avada. Selgub, et põhjus miks kasutajad enda infost ilma jäävad, on tihti vanade patendeeritud failiformaatide tootjapõhine lukustus,” kommenteeris Dokumendi Vabastamise projekti juht Fridrich Strba. “Olukord on veel drastilisem juhtudel, kus avalik sektor on salvestanud dokumendid patendeeritud või mittedokumenteeritud failiformaatidesse ning hetkel on nendes dokumentides sisalduv oluline info linlastele, administratsioonidele ja äriettevõtetele kättesaamatu. Kõige tipuks võivad isegi valitsusasutused ise pärast operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvara vahetust olla võimetud nende endi poolt koostatud dokumente töötlema.”

Dokumendi Vabastuse Projekt on loodud ühise platvormi loomiseks indiviididele, organisatsioonidele ja valitsusasutustele, kes soovivad patendeeritud failiformaatidest informatsiooni kätte saada, andmaks neile vahendid andmete lugemiseks ja salvestamiseks avatud formaatidesse. Läbi selle antakse kontroll andmete üle tarkvara või arvutitootjate käest uuesti andmete autoritele.

Alates LibreOffice’i sünnist 2010. aastal, on mitmed kogukonna liikmed võtnud enda vastutusele erinevate dokumendiformaatide koostalitusvõime arendamise patendeeritud rakendustele. Julgustatuna kogukondlikust huvist, ka väljaspool LibreOffice’i projekti, on arendajad suutnud tänase seisuga luua lahendused mitmetele patendeeritud dokumendiformaatidele, sealhulgas: MS Visio, CorelDraw, MS Publisher, Apple Keynote, ja mitmed erinevad vananenud Macintosh’i formaadid. Lisaks LibreOffice’ile kasutavad neid imporditeeke ka Abiword, Calligra, CorelDRAW File Viewer, Inkscape ja Scribus.

Dokumendi Vabastamise Projekt kutsub kõiki vaba tarvara maailma arendajaid üle maailma LibreOffice’i arendajatega liituma, tugevdamaks olemasolevaid ja loomaks uusi kontakte kõikidega, kes on huvitatud failiformaatide vabastamisest. Projekti eesmärgiks on panustada kasvavasse avatud dokumendi ökosüsteemi läbi võimsate tööriistade pakkumisega, mille abil patendeeritud failivormingud vastavalt ISO standardile ODF-i formaati salvestada.

Lisainformatsiooniks: http://www.documentliberation.org/contact/

LibreOffice’i toetamine

LibreOffice’i kasutajad, vaba tarkvara toetajad ja kogukonna liikmed saavad Dokumendi Sihtasutust toetada annetustega http://donate.libreoffice.org veebikeskkonnas. Kogutud raha kasutatakse infrastruktuuri kasvu ja turundusutegevuste (projekti tutvustamiseks laiemale kasutajaskonnale) toetamiseks.