Miks sama dokument Linux’is teistsugune välja näeb kui Windows’is?

Aeg-ajalt juhtub, et erinevatel platvormidel kuvatav sama dokument näeb arvutis ka erisugune välja. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid:

  • Kasutusel on teistsugused kirjastiilid (Font) – ehkki LibreOffice püüab mõlemal platvormil leida sarnaseid kirjastiile, võivad isegi nende stiilide minimaalsed erinevused lõpp-kokkuvõttes dokumendi väljanägemist ja paigutust oluliselt mõjutada.
  • Kahe erineva platvormi peal ei pruugi näiteks printerite vaikimisi seaded kattuda – erinevad printerid (ka ühe tootja eri mudelid) võivad samuti dokumendi paigutust olulisel määral muuta.
  1. Lahenduseks on arvutisse (sõltumata platvormist) puuduolevate kirjastiilide salvestamine;
  2. Printeri seadete muutmine või otsus kasutada vabavaralist PDF dokumendi printerit, mis välistab mistahes platvormipõhiste erinevuste vastuolud.

← Miks sama dokument Linux’is teistsugune välja näeb kui Windows’is?