Kuidas Calc’i dokumente kujundada ja automaatselt vormindada?

LibreOffice Writer

Tabelarvutusdokumenti on kergem, kenam ja kasulikum lugeda, kui seda on nägusalt kujundatud või antud sellele ühtlustav väljanägemine. Sellist kujundamist saab Calc’is teha ka automaatselt ning loodud kujundusmallid võid enda jaoks järgmiste kordade tarbeks ette salvestada.

Loe edasi

Mis on LibreOffice Templates ja kuidas seda kasutada?

LibreOffice Templates ehk eesti keeles LibreOffice’i Mallid annavad sulle võimaluse iga igapäevaselt loodavaid dokumente hallata. Kuid ka teistele pakub mallide kasutamine kindlasti eelised. Nimelt on mallid mõeldud kõikvõimalike eel-vormistatud dokumentide loomiseks ning LibreOffice pakub selleks sisse-ehitatud mallihalduse süsteemi. Tutvume sellega lähemalt.

Mis on template ehk mall?

Mall on eelvormindatud ja/või disainitud kirja-, blanketi-, kutse-, avalduse- jmt vorm. Ehk mall võib olla mistahes eeltäidetud vorm, mida on võimalik korduvalt kasutada. Täidetud vorm tuleb lihtsalt sobiva dokumendina salvestada ja mall jääb ootama järgmist kasutamiskorda.

Loe edasi