Õppematerjalid
Sissejuhatus LibreOffice Calc’i – universaalne tabelarvutustarkvara

LibreOffice Calc on täiesti tõsiseltvõetav alternatiiv Excel’ile. Kuigi oma funktsioonide arvu poolest jääb Calc tasulisele Excel’ile alla ning professionaalide silmis esineb ehk mõningaid puudujääke (Excel’i dokumendid ei pruugi Calc´is päris õigesti avaneda), saab Calc’i oskuslikult kasutades saavutada suurepäraseid tulemusi tabelarvutuste lahendamisel.

Rääkides erinevatest funktsioonidest Excel’is ja Calc’is, ei saagi need kaks päris sarnaseid lahendusi pakkuda. Tuleb arvestada, et Microsoft on patenteerinud mitmed endale kasulikud matemaatilised ja muud funktsioonid.

Loetleme kiirelt üle, milliseid tuntumaid ja igapäevasemaid funktsioonide näiteid Calc’ist leida võib:

  • Matemaatilised funktsioonid – Siia alla kuuluvad klassikalised valemid nagu SUMIF(range; criteria;sum_range) ja COUNTIF(range; criteria)
  • Finantsanalüüsi funktsioonid
  • Statistilise analüüsi funktsioonid – Näiteks AVERAGE(number_1;number_2; … number_30) ja MEDIAN(number_1; number_2; …number_30)
  • Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid – liigaasta arvutamine ISLEAPYEAR(date) ja nädalanumbri arvutamine WEEKNUM(number; mode)
  • Loogikafunktsioonid – näiteks IF(test; then_value; otherwise_value)
  • Infofunktsioonid – näiteks mõne lahtri veakontroll ISERROR(value)
  • Andmebaasifunktsioonid – siinkohal saab muuhulgas kasutada maksimumi või miinimumi leidmist DMAX(database; database_field; search_criteria)
  • Massiivfunktsioonid – üheks võimaluseks on erinevate massiivide liitmine SUMPRODUCT(array 1; array 2; …array 30)
  • Arvutustabeli funktsioonid – vajalikud ja tuntud funktsioonid on siin HLOOKUP(search_criteria; array; index; sorted) ja kindlasti ka VLOOKUP(search_criterion; array; index; sort_order)
  • Tekstifunktsioonid – nende abil on sul võimalik manipuleerida teksti stringide või karakterite koodidega, näiteks EXACT(text_1; text_2), mis kontrollib kahe sõna üks-ühele vastavust

Kui oled harjunud Excel’is Pivot Table’itega töötama, pakutakse Calc’is selle asenduseks hetkel natuke lahjemate võimalustega DataPivot. Kuigi töö ei pruugi sujuda sama libedalt, saab mõningase harjutamise järel andmed siiski sobivale kujule.

Igaks juhuks tuleb hoiatada, et Calc ei pruugi täiesti probleemivabalt saada hakkama Excel’i 2010 formaadis failide korrektse avamisega. Seda eriti juhul, kui failid on ümber salvestatud näiteks Excel 2003 formaadist. Kaduma võivad minna näiteks SUM valemiga liitmised, kusjuures nende kaduma minemises ei ole esmapilgul mingisugust loogikat.


Oleme kokku pannud ka eestikeelse e-kursuse LibreOffice Calc’i kasutamiseks!

Laadi alla