Paigaldamisjuhend Spellerile

Paigaldamiseks ettevalmistumine

Laadides alla eesti keele speller, poolitaja ja tesaurus LibreOffice/OpenOffice.org’ile (edaspidi ESP), on see pakitud kujul. Enne, kui saab alustada ESP paigaldamist LibreOffice’isse, tuleb see lahti pakkida. Juhul, kui arvutis ühtegi pakkimistarkvara ei ole, saab selle tasuta alla laadida siit:

Paigaldamine

 • eelnevalt veenduda, et on täidetud nõuded tarkvarale (sh paigaldatud vajalik Java’ga seotud LibreOffice’i pakett, näiteks libreoffice-java-common (UbuntuDebian))
 • Käivitage LibreOffice.
 • Sulgege kõik avatud dokumendid.
 • Avage Laienduste haldur [Extension Manager] menüüst Tööriistad [Tools].
 • Lisage uus laiendus OOoFSLingET.oxt vajutades nupule Lisa [Add]
 • Taaskäivitage LibreOffice (ka kiirkäivitaja). LibreOffice ei saa hästi hakkama töö ajal lisatud keelemoodulitega ja taaskäivituse edasilükkamine võib põhjustada ootamatuid häireid programmi töös.
 • Valige menüüst Tööriistad/Sätted/Keelesätted/Kirjutamise abivahendid [Tools/Options/Language Settings/Writing Aids]
 • Märkige linnukesega Eesti keele speller (Filosoft), Eesti keele poolitaja (Filosoft) ja Eesti keele tesaurus (Filosoft) [Estonian SpellChecker (Filosoft), Estonian Hyphenator (Filosoft) ja Estonian Thesaurus (Filosoft)]
 • Kui Teil on installeeritud mõni muu eesti keele speller, poolitaja või tesaurus, soovitame need vähemalt välja lülitada (või ka eemaldada). LibreOffice’iga kaasasolevate eesti keele spelleri ja poolitaja saate eemaldada Laienduste halduri abil.

Paigaldamine OpenOffice.org’ile on sarnane.

Eemaldamine

 • Käivitage LibreOffice
 • Sulgege kõik avatud dokumendid.
 • Eemaldage ESP Laienduste halduri abil.
 • Taaskäivitage LibreOffice (ka kiirkäivitaja)