Mida teeb?

LibreOffice Math

Math võimaldab luua väga matemaatilisi ja teaduslikke valemeid ning lisada neid teksti- ja arvutusdokumentidesse. Programm aitab luua väga erinevaid valemeid – lihtsatest võrranditest keerulisemate maatriksiteni.

Mathi saab käivitada omaette rakendusena otse LibreOffice’i käivitusaknast või vastavalt vajadusele tekstitöötlusrakendusest Writer, tabelarvutusrakendusest Calc, esitlusehaldurist Impress või graafikapaketist Draw. Mathi avamiseks valige menüüst Lisamine -> Objekt -> Valem.

Mathi valemikirjelduskeelt on lihtne selgeks õppida ja kasutada ka keeruliste valemite loomisel ning muutmisel.

Näide: murru lisamiseks (vt ekraanipilti) tuleb kasutada inglisekeelset sõna „over”: {a} over {b} = {b} over {a + b}. Iga elemendirühm tuleb ümbritseda looksulgudega.

Valemikirjelduskeele komponente on mugav sisestada tööriistaribade ja rippmenüüde kaudu:

  • avage menüü Vaade -> aktiveerige tööriistariba „Valik”; tehke redaktorialas rippmenüü avamiseks paremklõps;
  • avage kreeka tähestiku ja paljude erimärkidega kataloog – valige menüüst „Tööriistad” -> „Kataloog” või klõpsake lihtsalt summariista tööriistaribal „Mathi tööriistad”.

Kui võrrandiredaktor on avatud, saate menüü „Vormindus” kaudu sisestada valemiobjektide parameetreid.

Valemeid saate lisada dokumentidesse või salvestada ka OpenDocumenti valemivormingus (*. odf), MathML-i või PDF-vormingus.

Laadi alla