Õppematerjalid

LibreOffice WriterSissejuhatus Math’i – esimesed sammud

Selles artiklis tutvume LibreOffice Math mooduliga, mille abil on võimalik lihtsalt ja loogiliselt erinevaid matemaatilisi valemeid ja tehteid formuleerida. Ehkki Math’i saab kasutada täiesti eraldiseisvalt, peitub tema tõeline väärtus koos Writer’i, Calc’i, Impress’i ja Draw’ga toimimises, kuhu saab Math’is koostatud valemeid saata.

Kui oled LibreOffice’i oma arvutisse paigutanud, saad Math’i käivitada näiteks LibreOffice’i ikoonilt oma töölaualt, klõpsides avanenud aknas Valem:

Math’i avanedes luuakse automaatselt uus dokument, millega saab tööd alustada. Valemimoodul jaguneb põhimõtteliselt kolmeks: tööriistaribad koos vajalike käsklustega; vaateala, kuhu kuvatakse koostatud valem(id); sisestamise ala, kuhu saad oma valemi algkujul anda; elementide tööriistakast, mis aitab sisestada enamlevinud matemaatilisi sümboleid.

Selleks, et alustada valemi sisestamist Math’i, tuleb kirjutada sisestamise kasti oma valem sobival kujul. Alustada võib näiteks murdarvudega, sisestades näiteks kolm kümmendikku: selleks valime elementide kastist sobiva tehte (murru). Nüüd on näha sisestusalal omapärane kood: {<?>} over {<?>}. Antud {<?>} asemele tuleb kirjutada sobiv number, meie näite puhul esimene pool 3 ja teine pool 10. Tulemus kuvatakse vaatealale.

Analoogselt murdude sisestamisega saab kasutada ka teisi valemi sisestamiseks vajalikke matemaatilisi sümboleid sobival kujul.

Valemi saab salvestada kolme formaati: .ODF (open document format), .SXM (OpenOffice.org Valem) ja .MML (MathML). Kõige mugavam on jääda ODF formaadi juurde, mida on väga lihtne näiteks Writer’is või Impress’is kasutada. Selleks vajuta menüüribal Fail – Salvesta kui… käsklusel.

Laadi alla