Kasutajate hulgilisamine

Kasutajaid saab erinevates süsteemides (nt G Suite EDU jt) sageli korraga palju luua, kasutades selleks CSV-vormingus faili kus on vajalikud andmed eelnevalt määratud. Kuid nimed võivad sisaldada erisümboleid (tühikud, kirjavahemärgid vms), mis võivad sinna olla sattunud ka kogemata kiiruga kirjutades. Sellised nimed on probleemsed kuna siis ei saa valemeid kasutada – loodavad e-postiaadressid sisaldaksid ka neid erisümboleid, mis aga ei tohiks seal olla kuna põhjustavad probleeme kuna satuvad siis ka loodava e-postiaadressi sisse.

Siin toodud näidisfail .ods vormingus sisaldab valemeid, mis aitavad kasutaja ees- ja perenime alusel luua e-postiaadressid ning juhuvalikuga salasõnad. Valemid on keerukad ja mahukad kuid antud .ods faili saab kasutada mallina ning sisestada ees- ja perenimed ja valemite abil luuakse kasutajatele automaatselt sobivad e-postiaadressid ning salasõnad. ODS-vormingus fail on muudetav ning võimalus vastavalt oma vajadustele kohandada.