LibreOffice hangete võitjad selgunud

22.07.2011

Õigeaegselt laekusid pakkumused kuuelt firmalt. Võitjad on ADM Interactive OÜ, Tilde Eesti OÜ ja Filosoft OÜ.

Portaali arendustööd – ADM Interactive OÜ
Tõlkimistööd – Tilde Eesti OÜ
Eesti keele speller – Filosoft OÜ
Portaali haldamise hinnapakkumine ei vastanud esialgsele eelarvele ning otsustati teha uus hange, milles on haldamise tööd täpsemalt spetsifitseeritud.

Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium (täpsemalt RISO) koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskususega (RIK) korraldab neli lihtmenetlusega riigihanget hõlbustamaks vaba kontoritarkvara LibreOffice kasutamist kogu ühiskonnas (elanikkond, koolid, asutused ja ettevõtted, avalik sektor).

Iga hanke kohta koostatakse võitjatega eraldi leping. Nelja hanke tööde kirjeldused on lisatud käesolevale kutsele. Lisatud dokumente käsitleme pakkumiskutsetena. Hanked on järgmised.

1. LibreOffice portaal (tähtaeg 15.oktoober)
2. LibreOffice portaali sisuhaldus (avatuna avalikkusele alates 15. oktoobrist)
3. LibreOffice eestindamine (avatud avalikkusele alates pakutud kuupäevast)
4. LibreOffice eesti keele tugi (alates 15. oktoobrist)

Lihtmenetluse tulemusena kavatseb ostja sõlmida iga hanke kohta koostatakse võitjatega eraldi lepingud (neli lepingut) edukate pakkujatega.

Pakkumustes peab olema kinnitus, et pakkuja on nõus pakkumismenetluse tingimustega, kinnitus, et pakkuja teostab nõutud tööd täies ulatuses ja tähtajaks ning pakkumuse hind eurodes käibemaksuta (esimene hange) või tugiteenuse pakkumisel teenuse osutamise hind ühes kvartalis eurodes ilma käibemaksuta (teine ja kolmas hange), või kombineerituna (neljas hange)

Pakkumiste hindamise aluseks on pakkumuse hind.

Failid

  1. LibreOffice-portaal.odt
  2. LibreOffice-haldamine.odt
  3. LibreOffice-eestindamine.odt
  4. Eesti-keele-tugi.odt