Summa sõnadega

Alljärgnev makro aitab tabelarvutuse programmis (nt arvete peal) kirjutada numbrilisi väärtusi sõnadega. Viidatud autorite nimed ja e-postiaadressid ei pruugi toimida ent on siiski kirjas kui algsed viited autoritele.

Eesti keeles

Kasutamine

=sonadega(A1)

… kus A1 asemele kirjutada lahtriaadress, milles asub number ja mida sõnadega soovitakse väljendada. Summa väljendatakse eurodes

Alternatiivid

On olemas laiendus numbertext:

… kuid tuleb tunnistada, et LibreOffice 6.1’ga ei toiminud. Kui keegi leiab mahti ära parandada siis palun teada anda (võib kirjutada ka makro tekstis olevale @libreoffice.org e-postiaadressile).