Paigaldamisõpetus Linuxile

LibreOffice’i Linuxisse paigaldamine

vt ka inglisekeelne juhend

Juhendit on uuendatud ja toimib ka uuemate LibreOffice’i versioonidega. Varasemates versioonides olid sees mõned paketid, mida uuemates enam ei ole, nt Impress’i esitluskonsool (presenter console) või esitluse vähendaja (presentation minimizer) – need on põhiprogrammiga liidetud ja ei paigaldata enam eraldi.

Üldiselt soovitame LibreOffice’i GNU/Linuxi (edaspidi: Linux) distributsiooni (edaspidi: distro) paigaldamiseks kasutada vastavalt konkreetsele Linuxile soovitatud kanaleid. Näiteks Ubuntu kasutajad võiksid kindlasti kasutada Ubuntu Software Center‘it (Ubuntu tarkvarakeskus) ja edasijõudnumad paketihaldurit Synaptic või käsureal paigaldamist. See on tavaliselt kõige lihtsam ja kiirem viis, sest sealne LibreOffice’i paigaldus on optimeeritud vastavalt konkreetse Linuxi distro eripäradele.

Lisaks tasub enne LibreOffice’i käsitsi paigaldamist kontrollida selle olemasolu arvutis. Mitmed Linuxi distrod sisaldavad automaatselt LibreOffice’i kontoritarkvara. Enne uue LibreOffice’i versiooni paigaldamist tuleks integreeritud versioon kõigepealt eemaldada. Siit leiad õpetuse selle läbiviimiseks.

Enne paigaldamise alustamist soovitame kontrollida süsteeminõuete lehekülge. Nii on  võimalik veenduda kõigi eelduste täitmises LibreOffice’i tarkvara kasutamiseks.

Kui ettevalmistused paigaldamiseks on tehtud siis allalaadimise leheküljelt saab valida sobiva LibreOffice’i versioon: 32 või 64 bit; deb (Debian, Ubuntu, Estobuntu) või rpm (Fedora, Suse, Mandriva) baasil koostatud süsteem. Kui kasutatakse mõnda teist Linuxi distributsiooni ja ei osata täpselt seda liigitada, siis uurida vastavat Wikipedia lehekülge (inglise keeles).

Kui soovitakse eestikeelset LibreOffice’it, peab alla laadima ja paigaldama ka eesti keele paketid. Selle leiab meie allalaadimise lehelt, vastavalt sobiva Linuxi versiooni allalaadimise alt.

Järgnevad juhendid sobivad kõigile alates 3.3 LibreOffice’i versioonidele.

LibreOffice’i paigaldamine Debian/Ubuntu tüüpi süsteemidesse

Varamust paigaldamisel ei ole vahet kas tegemist on 32-bit või 64-bit versiooniga kuna süsteem tuvastab õige arhitektuuri automaatselt.

Ubuntu varamu

Alljärgnevad käsud sisestatakse terminali, mida saab kiirklahvina avada CTRL+ALT+T abil (KDE-s see kombinatsioon ei toimi) või siis juba peamenüüst. Kasutaja peab olema sudo grupis ehk siis juurkasutaja õigustes.

Ubuntule pakutakse repositooriumit ehk varamut – https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ppa

Enne varamu lisamist tuleks vaadata, et ega see juba lisatud ole. Selleks avada Ubuntu Tarkvarakeskus ja rippmenüü “Õiendused” all on valik “Tarkvaraallikad…”. Synapticus on vastav koht rippmenüü “Seaded” valiku “Tarkvaraallikad” all.

Selle varamu lisamiseks kirjutada terminali

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa -y

Peale varamu lisamist uuendada pakettide nimekiri:

sudo apt update

vanemad Debian/Ubuntu-põhised süsteemid:

sudo apt-get update

… ja teha uuendamine kogu süsteemile:

sudo apt full-upgrade -y

vanemad Debian/Ubuntu-põhised süsteemid:

sudo apt-get dist-upgrade -y

Vajadusel eemalda esmalt vana versioon ja seejärel saad paigaldamisel juba uusima versiooni (sisaldab ka eesti keele pakette, mittelineaarse programmeerimise moodulit, raportite loomise vahendit Base’ile):

sudo apt install libreoffice libreoffice-help-et libreoffice-l10n-et libreoffice-pdfimport libreoffice-style-elementary libreoffice-templates -y

vanemad Debian/Ubuntu-põhised süsteemid:

sudo apt-get install libreoffice libreoffice-help-et libreoffice-l10n-et libreoffice-pdfimport libreoffice-style-elementary libreoffice-templates -y

Ühe reaga saab ära teha nii vana LibreOffice’i eemaldamise, varamu lisamise kui ka uusima versiooni paigaldamise ja seejärel ka süsteemi korrastamise:

sudo apt purge libreoffice-* -y && sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa -y && sudo apt update && sudo apt install libreoffice libreoffice-help-et libreoffice-l10n-et libreoffice-pdfimport libreoffice-style-elementary libreoffice-templates -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

vanemad Debian/Ubuntu-põhised süsteemid:

sudo apt-get purge libreoffice-* -y && sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa -y && sudo apt-get update && sudo apt-get install libreoffice libreoffice-help-et libreoffice-l10n-et libreoffice-pdfimport libreoffice-style-elementary libreoffice-templates -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Siin on käsud kokku liidetud && abil – vajadusel saab kasutada vaid seda osa, mis hetkel vajalik. Lõikepiltide lisapakett on openclipart-libreoffice – selle suurus on küll ~27 MB kuid see omakorda sõltub paketist openclipart-png ja selle suurus on juba ~655 MB. Tulevikus võivad nende pakettide mahud ka muutuda.

Lisaks on veel olemas ka pakett openclipart2-libreoffice (~78 MB), mis omakorda sõltub paketist openclipart2-png (~493 MB).

Veel on ka paketid openclipart-svg (~174 MB) ja openclipart2-svg (~1107 MB). Neid siis võimalik soovi korral paigaldada.

Käsitsi paigaldamine

Selleks tuleb alla laadida soovitud Linuxi versiooni paketid. Siin on vaja eelnevalt veenduda sobivas arhitektuuris: arch (ka: uname -m) – neid käske siis käsureale sisestada.

Soovides Linuxis kasutada eestikeelset LibreOffice’it, pead alla laadima ka eesti keele paketi. Keelepakettide paigaldamise juhend on kättesaadav siit.

1) Pärast paigalduspakettide allalaadimise lõpetamist, kasutada Linuxi arhiivihaldurit lahtipakkimiseks – hiire paremklõps allalaaditud arhiivil võimaldab tavaliselt muuhulgas ka lahti pakkida. Pärast lahtipakkimist siseneda failihalduriga kausta, mis kannab allalaaditud failiga sama nimetust.

2) Eelpool toodud kaustast leiab alamkausta nimega DEBS – siseneda sinna kausta. Avada terminal (üldjuhul CTRL+ALT+T, mõnes töölauakeskkonnas võib teine käsk olla). Kopeeri graafilise failihalduri aadressirealt asukoht ning aseta (SHIFT+CTRL+V, mõnes terminalis võib ka muu käsk olla, ka hiire paremklahvi all on asetamise (kleepimise) valik olemas) see terminali. Kirjutada terminali paigalduskäsk (enne käskluse täitmist küsitakse ka juurkasutaja õigustes oleva kasutaja salasõna, sisestada see):

sudo dpkg -i *.deb

3) Eelpool toodud käsklus(ed) täidavad paigalduse esimese osa. Teise osa lõpetamiseks tuleb paigaldada ka töölaua integratsioonipaketid. Selle läbiviimiseks vahetada terminalis kausta, trükkides käsureale:

cd desktop-integration

Nüüd tuleb uuesti paigalduskäsk anda:

sudo dpkg -i *.deb

Analoogselt saab paigaldada ka keelepaketid.

Nüüd on paigaldus lõppenud. Selle edukast läbiviimisest annavad kinnitust LibreOffice’i ikoonide ilmumine Sinu töölaua Rakenduste/Kontor’i menüüs (mõnes töölauakeskkonnas võib peamenüü kujundus pisut teistsugune olla).

LibreOffice’i paigaldamine Fedora, Suse, Mandriva ja teiste RPM-põhistesse Linuxitesse.

Antud juhend käib 32-bit’iste LibreOffice’i versioonide kohta. 64-bit’iste versioonide paigaldamisel peitub erinevus vaid kaustanimedes, muud põhiprotsessid on kõik samad.

Soovides Linuxis kasutada eestikeelset LibreOffice’it, pead alla laadima ka eesti keele paketi. Keelepakettide paigaldamise juhend on kättesaadav siit.

 

  • Fedoras:

su -c 'dnf install *.rpm

  • Mandrivas:

su -

Nüüd küsitakse konto salasõna. Peale selle sisestamist trükkida terminali järgmine käsk:

urpmi *.rpm

  • Teistes RPM-laadsetes süsteemides (näiteks Suse):

su rpm -Uvh *.rpm

4) Eelpool toodud käsklus(ed) täidavad paigalduse esimese osa. Teise osa lõpetamiseks tuleb paigaldada ka töölaua integratsioonipakid. Selle läbiviimiseks vahetada terminalis kausta, trükkides käsureale:

cd desktop-integration

Nüüd tuleb uuesti sisestada installeerimiskäsklus (süsteem küsib taaskord salasõna, sisestada see):

  • Fedoras:

su -c 'dnf install libreofficex.x-redhat-menus-x.x-x.noarch.rpm'

asendada x hetkel kasutuseloleva versiooninumbriga

  • Suse’is

su -c 'rpm -Uvh install libreofficex.x-suse-menus-x.x-x.noarch.rpm'

  • Mandrivas:

su -

Ja seejärel:

urpmi libreofficex.x-mandriva-menus-x.x-x.noarch.rpm

Nüüd on paigaldus lõppenud. Selle edukast läbiviimisest annavad kinnitust LibreOffice’i ikoonide ilmumine Sinu töölaua Rakenduste/Kontor’i menüüs.