Linuxisse integreeritud LibreOffice’i versiooni eemaldamine

Sisukord

Ettevalmistused
LibreOffice’i eemaldamine
LibreOffice’i tekstipõhine eemaldamine
LibreOffice’i failide kustutamine


Ettevalmistused

Allpool toodud juhendis kasutatakse Synaptic Paketihaldurit. Kuigi tavaliselt on Synaptic paigaldatud paljudesse Linuxi distributsioonidesse, ei pruugi see alati nii olla. Kui sul ei ole antud paketihaldurit, saad selle alla laadida oma Linuxi tarkvararepositooriumidest.

Synaptic’u paigaldamiseks võid kasutada oma Linuxi distributsiooni tarkvarakeskust (nt Ubuntu Tarkvarakeskus) või avada terminali aken ja sisestad järgmised käsklused (sinu käest küsitakse ka juurkasutaja õigustes oleva kasutaja salasõna):

sudo apt-get install synaptic

Kui sinu käest küsitakse koos Synaptic’u paketihalduriga vajaminevate lisade paigaldamist, palun ole nõus nendega.

Tähelepanu KDE-kasutajad: Kui apt-get käsklus ei suuda Synaptic’ut leida (unavailable), käivita KPackageKit ja võimalda otsingut kõikidest repositooriumidest, mida saab teha Seadete leheküljelt. Nüüd tuleb alla laadida uuendus repositooriumide info kohta, mida saab teha käskluse sisestamisega terminali (taaskord tuleb sisestada ka kasutaja parool):

sudo apt-get update

Pärast uuenduste tegemist jätka Synaptic’u paigaldamisega.


LibreOffice’i eemaldamine

Kui oled Synaptic’u paigaldamise lõpetanud või on see sul juba olemas, käitu varasema LibreOffice’i versiooni eemaldamiseks järgmiselt:

  1. Käivitada Synaptic Paketihaldur
  2. Klõpsata otsingunupule (Search) või kasuta kiirklahvi CTRL+F
  3. Kirjutada avanenud hüpikaknasse sõna “libreoffice”.
  4. See otsing kuvab sulle ainult otsingusõnaga sobivad paketid. Otsingutulemuste nimekirjas on kõik paketid, mis vastasid otsingusõnale – ka need, mis ei ole paigaldatud.
  5. Kuna soovime märkida paigaldatud paketid siis klõpsame esimese veeru tähisele, et sorteerida paketid paigaldatuse alusel. Seejärel märgime paigaldatud LibreOffice’i paketid – märgi esimene pakett, vajuta alla SHIFT-klahv ja klõpsa viimasele paigaldatud paketile. Nüüd märgitakse ka vahepealsed paketid. NB! Jälgi, et mõni vajalik pakett selliselt märgitud ei saaks!
  6. Tee märgitud pakettidel hiirega paremklõps ning valida nimekirjast “Mark for Complete Removal” või kasuta kiirklahvi SHIFT+Delete
  7. Võidakse küsida nõusolekut ka mõne teise paketi eemaldamisse märkimiseks. Nõustu nende muudatustega.

Tähelepanu: Täielik eemaldamine (complete removal) on parim valik tarkvara eemaldamiseks. Lihtsalt eemalda (Mark for Removal) valik kustutab sinu süsteemist küll tarkvara kuid jätab seadete failid alles. Täielik eemaldamine kustutab ka kõik tarkvaraga seotud failid.

  •  Vajuta Rakenda (Apply) nuppu või kasuta kiirklahvi CTRL+P. Avaneb dialoogiaken, mis küsib kinnitust märgitud pakettide eemaldamiseks. Vajuta OK ja lase eemaldamise protsessil lõpetada.
  • Pärast seda võib juhtuda, et mõned paketid on siiski alles (tõenäoliselt jäid need 4. sammus kahe silma vahele). Allesjäänud pakettide eemaldamiseks käitu vastavalt 4. sammus toodud juhendile.Vajuta uuesti Rakenda nupule ning kinnita deinstallatsiooni läbiviimist, vajutades OK.

Kui pakettide eemaldamine on lõppenud, on LibreOffice nüüd sinu Linuxist eemaldatatud.


LibreOffice’i tekstipõhine eemaldamine

Kasutaja peab olema juurkasutaja õigustes (Ubuntu puhul sudo grupis).

Avame terminali ja kopeerime sinna teksti:

sudo apt-get -y purge libreoffice-*

Süsteemi korrastamiseks kirjutame:

sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean


LibreOffice’i failide kustutamine

Kui soovid oma eelneva LibreOffici’i versioonist kustuda kõik jäljed, võid soovi korral seda kontrollida ühe lihtsa käsklusega terminaliaknasse:

locate libreoffice | less

Tõenäoliselt leitakse mõningaid LibreOffice’iga seotud ja nüüdseks kasutuid faile, mis on jäänud sinu süsteemi. Nende maht on tegelikult väga väike ja nende olemaolu ei häiri edaspidi sinu süsteemi tööd, kuid soovi korral on sul nüüd võimalik oma failihaldurit kasutades (nt Nautilus vms) need käsitsi kustutada.