Kuidas arvutisse mitu erinevat LibreOffice’i versiooni paigaldada?

LibreOffice’i kontoritarkvara on pidevas uuenemises – vastavalt arendusplaanile väljastatakse iga kuue kuu tagant (veebruaris ja augustis) värske LibreOffice’i peaversioon (LibreOffice x.0) ning praktiliselt iga kuu alguses väljastatakse vigade parandusega alamversioonid, nagu näiteks LibreOffice 4.0.1. Versioone on mitu, sest nii nagu ei saa kunagi valmis Tallinna linn, ei ole ka LibreOffice kunagi päris valmis, vaid vajab nö “sissetöötamist”.

 

Arusaadavalt ei ole aga paljudel meie seast võimalik leppida võimalike vigade tolereerimisega, pidades siinkohal silmas eelkõige organisatsioone või ettevõtteid, kus iga tööseisakut põhjustav viga tähendab ajakulu ning tõenäoliselt ka rahalisi kulusid. Teiselt poolt leidub aga tarkvarahuvilistest kasutajaid, kes soovivad igal juhul kõiki uusi LibreOffice’i võimalusi katsetada ning võimalikest probleemidest märku anda.

Siinkohal võibki tekkida vajadus ja põhjus arvutisse mitme erineva LibreOffice’i versiooni kasutamiseks. Arvestades asjaolu, et LibreOffice’i tarkvarapaketid on suurel määral vaid iseendast sõltuvad ja vajavad töötamiseks vaid üksikuid väliseid komponente, ei häiri need ühes arvutis asetsedes teineteise tööd. Järgnevalt vaatamegi üle, kuidas erinevatel platvormidel mitu LibreOffice’i versiooni installeerida ning mida silmas pidada.

Linux

Esimene samm: Sinu süsteemiarhitektuuri tuvastamine

LibreOffice’i pakette pakutakse kahele peamisele Linux’i tüübile: RPM ja DEB, jagunedes omakorda 32-bit ja 64-bit arhitektuurideks. RPM tüüpi Linux’i distributsioonide hulka kuuluvad Fedora, openSUSE, Mandriva jt. DEB tüüpi distributsioonide hulgast leiab aga Debian’i, Ubuntu (ka Estobuntu) jt.

Selgitamaks välja oma arvuti protsessori poolt kasutatava arhitektuuri tüüpi, ava terminal (konsool KDE-s, Gnome terminal gnomes jne) ja kirjuta sinna järgmine rida:

uname -m

Kui näed vastuses “x86_64”, kasutatakse sinu arvutis 64-bitist arhitektuuri, kui aga “i386” või “i586” (ja muud sarnased), on sinu süsteemi arhitektuur 32-bitine.

Kui aga käsklus “uname -i” annab tulemuseks “unknown”, kirjuta selle asemel:

uname -a
Teine samm: Lae alla ja paki lahti installatsioonifailid