Võrdleme: LibreOffice ja Apache OpenOffice

Pilt:LibreOffice logo.svg  VS  File:Aoo4-main-tm-logo-rgb.svg

Rääkides vabavaralisest kontoritarkvarast, meenub suurele osale inimestest esimesena kindlasti OpenOffice. Tegemist on tasuta ja vabalt kasutatava kontoritarkvaraga, mille omanikuks on täna Oracle suurkorporatsioon. Just see asjaolu sai ajendiks LibreOffice’i loomiseks, kusjuures aluseks võetigi OpenOffice’i tarkvarakood. Tänaseks on mõlemad kontoritarkvarad tublisti edasi arenenud ja vaatamegi üle, mis neid üksteisest eristab.

Sarnasused

Mõlemad kontoritarkvara paketid koosnevad kuuest tarkvarakomponendist: tekstitöötluseks Writer, tabelarvutuseks Calc, slaiditöötluseks Impress, andmebaasihalduseks Base, joonistamiseks Draw ja matemaatiliste sümbolite tarkvara Math.