2013. aasta LibreOffice’i Konverentsi ettepanekud

Vastavalt LibreOffice’i Konverentsi 2013 toimumiskoha võõrustamise üleskutsele, laekus Dokumendi Sihtasutusele kaks võimalikku võõrustajat LibreOffice Konverents 2013.-le ,tooduna tähestiku järjekorras:

Dokumendi Sihtasutus tänab kõiki üleskutsele vastanuid nende toetuse eest! Peagi avatakse avalik hääletus LibreOffice Konverents 2013 toimumiskoha väljaselgitamiseks, kuid vahepeal kutsume kogukonda võõrustamiskutse saatnutega kontakteeruma. Võimalikele küsimustele on võimalik vastuseid küsida ja arutada meie maililistis.

Äitäh kõigile ning kohtume juba 2013 aastal!

Avalik kiri Freiburgi linnale

Järgnev avalik kiri on saadetud Freiburgi linnale Dokumendi Sihtasutuse poolt, mis on seisukohavõtt Freiburgi IT-strateegiale diskussioonis. Kiri on oma originaalkeeles (saksa) ja –formaadis kättesaadav siit: http://wiki.documentfoundation.org/File:OffenerBriefFreiburg.pdf

Samal ajal on Dokumendi Sihtasutus liitunud ka Open Source Business Alliance’i avatud kirjaga, mis on nähtav siit: http://www.osb-alliance.de/fileadmin/Themen_News/121116_B_Stadt_Freiburg.pdf

Austatud daamid ja härrad,

Meile kui LibreOffice’i halduritele on kahetsusväärne Freiburgi linna erakordne otsus liikuda tagasi patenteeritud, suletud tarkvara juurde ning samas eemalduda avatud Avatud Dokumendi (OpenDocument)formaadist. Otsuse aluseks olev raport sisaldab mitmeid küsitavaid väiteid.

Meile teadaolevalt ei ole raporti tegemisel konsulteeritud ühegi vaba ja avatud tarkvara eksperdiga. LibreOffice’i projekt on arendajate kogukonda tugevdanud, tehes seda läbi majanduslikel põhimõtetel loodud sõltumatu LibreOffice’i projektiga, kus arendajate hulk on märkimisväärselt tõusnud. [1]

Dokumendi Sihtasutus on Berliini tsiviilseadustel põhinev ja seal asuv mittetulundusorganisatsioon, mis kindlustab jätkuva arengu ja abi, sõltumata erinevate indiviidide majanduslikest huvidest. See on võimaldanud paljudel ülemaailmsetel ettevõtetel, nagu Intel, Google, Red Hat ja SUSE, LibreOffice’i projekti toetada. Toetajate hulka toovad järjest enam täiendust saksa keelt kõnelevad ettevõtted, kes suudavad anda eksperthinnanguid ja nõuandeid nii migreerimise, tarkvara arenduse kui ka professionaalse tehnilist toe alastel küsimustel, mis on loonud töökohti ka Saksamaale. Raportis välja toodud puudus, et vaba tarkvara professionaalne tehniline tugi ei ole garanteeritud, on seega sisuliselt eksitav.

Meie arusaama kohaselt on tegemist kalli projektiga, sest uuemate Microsoft’i toodete migreerimine ja inimeste koolitamine antud tarkvara kasutamiseks ja uue kasutajaliidesega töötamiseks on vaja teha kalleid tehnilisi adaptsioone.

Vaba tarkvara migreerimine ei ole kõigest katsetamata teooria, nagu näitab München’i linna projekt, mis suutis saavutada läbi professionaalse migreerimise enda tasuvuse ka keskmise aja jooksul. Lisaks on migreerimisprojektid pooleli nii Kopenhaagen’i linna haiglates, Umbria regioonis, Milan’i ja Bolzano provintsides, Las Palmas’es (Hispaania), Limerick’is (Irimaa) ja Largo (Florida) linnas. Hiljuti korraldatud LibreOffice’i konverents, milles osales üle 200 esineja 30.-st riigist, ja mille korraldamist toetasid nii (Saksamaa) Majandus- kui ka Siseministeerium, kes mõistavad samuti vaba tarkvara ja avatud dokumendi formaadi edaspidise tutvustamise ja arengu panustamist.

Suur osa vaba tarkvaraga ette tulevaid probleeme on võimalik lahendada meie praktiliste kogemustega. Tuletame meelde, et ühe ettevõtte patenteeritud tarkvara migreerimiseks tehtavad kulutused koos litsentside ostmisega lähevad sisuliselt ainult ühe firma kätte, samas kui vaba tarkvarasse investeerides liigub raha olemasolevasse kohalike ettevõtete ökosüsteemi, mis suudavad migreerimisel pakkuda professionaalset nõustamist.

Lisaks tähendab patenteeritud tarkvara kasutuselevõtt suuremahuliste ülesannete täitmist – migreerimiseks on vaja tohutuid inim-, finants- ja ajaressursse, mis ei ole ühegi poole huvides, eriti seejuures maksumaksja huvides.

Freiburgi linna otsus võtta kasutusele patenteeritud tarkvara, on meie seisukohast ekslik. Sellega kaotab linn oma tarkvaralise vabaduse ja sõltumatuse. Samaväärse investeeringu tegemine vabavaralise tarkvara kasutusele võtmiseks kataks igal juhul kõikvõimalike ettetulevate probleemide lahendamise.

Dokumendi Sihtasutus on mittetulundusfond, ja me oleme rõõmuga valmis vastama igasugustele tehnilistele küsimustele, mis on seotud LibreOffice’i kontoripaketiga või avatud dokumendi formaadiga.

Florian Effenberger
Juhatuse esimees
Dokumendi Sihtasutus

Thorsten Behrens
Juhatuse aseesimees
Dokumendi Sihtasutus

[1] http://conference.libreoffice.org/talks/content/sessions/003/files/berlin-achievements.pdf

FOSDEM 2013 kutsub osalema

FOSDEM 2013 toimub 2.-3. veebruarini 2013 Brüsselis

Pärast LibreOffice 3.3 versiooni välja andmist 2011. aasta jaanuaris, tegi Dokumendi Sihtasutus just FOSDEM´i konverentsil oma esimese avaliku esinemise. Konverentsil on endiselt suur osakaal LibreOffice’i häkkerite kogukonna kasvamisel ning FOSDEM 2013 peaks just 2011. ja 2012. aastatel tehtu esile tooma.

FOSDEM 2013-l, ühel Euroopa suurimal vaba tarkvara arendajate ja toetajate kokkusaamisel, on sul võimalik pidada ka oma ettekanne LibreOffice’i teemal.

Kui soovid jagada oma kogemust või näpunäiteid oma keskkonnas kodeerimise teemal? Rääkida koodi muutmistest, mida oled läbi viinud ning mida alles ette valmistad või näiteks rääkida kvaliteetse koodi loomisest? Teretulnud on ka ettekanded tõlkimise või infrastruktuuri teemadel.

Ettekande tegemiseks palun täida andmestik siin lehel (Proposals), lisades informatsiooni tabelist tehtud koopiasse. Vastavalt sinu soovile, vali rääkimiseks 5, 15 või 30 minutit.

Kuna ürituse pikkus on ajaliselt limiteeritud, peame ilmselt hakkama valima erinevate ettepanekute vahel. Seetõttu soovime, et edastaksid meile oma kõnest täpse kirjelduse, lisades ka eesmärgid ning sihtgrupid, kellele kõne suunatud on.

Kõnede ettepanekuid saab esitada 23. detsembrini. Suurem osa DevRoom´i korraldajate pühadeajast kulubki ürituse ajakava kokkupanemiseks. See avaldatakse 2013. aasta jaanuari alguses, jättes kõikidele osalejatele varakult võimaluse majutuse ning lendude broneerimiseks.

FOSDEM´i konverentsil osalemine on tasuta ning püüame osalemist ka toetada. Sellegipoolest, eelarve on limiteeritud ja palume rahalist abi paluda ainult juhul, kui sinu osalemine teistmoodi pole võimalik.

LibreOffice´i DevRoom

Tule ja kuula LibreOffice´i edust ja kasvust ning sellest, kuidas ka sina saaksid osaleda maailma mastaabis esirinnas olevas projektis. Saad kuulata paljusid arendajaid, teada kuidas lahendada ka kõige tüütumaid probleeme ning kuidas ennast kõige lihtsamalt meie kommuunis oma koht leida. Koordineeri oma kaasarendajatega, saa ülevaade koguprojekti viimastest arengutest, kohtu sõpradega, kellega oled online´s koos häkkinud, kõike seda ja rohkemgi veel.
Kui sa oled ainult tarkvara kasutaja ning soovid seda lähemalt tundma õppida – meil on ka sulle midagi.

Millal ja kus?

Pühapäeval, 3. veebruaril 2013, alates 09.00-st. Ruumid peame vabastama hiljemalt 17.30ks.

Rohkem informatsiooni:

Wiki leht: http://wiki.documentfoundation.org/Marketing/Events/Fosdem2013

E-maili aadress küsimuste jaoks: info@documentfoundation.org

Diskussioon arendajate ja koodihäkkerite vahel leiab aset siin: libreoffice@lists.freedesktop.org

Diskussioon turundajatega DevRoom´i organisatsiooni jaoks leiab aset siin: marketing@global.libreoffice.org

Saada meile oma LibreOffice’i Konverentsi pilte!

LibreOffice soovib avaldada 2012. aasta LibreOffice’i Konverentsi piltide kollektsiooni. Kohapeal leidus palju pildistavaid inimesi ja me kutsume Teid neid pilte jagama.

Pildid saate üles laadida siia: http://conference.libreoffice.org/upload

Kuidas seda teha:

  1. Palun paki pildid .zip arhiivi
  2. Faili nimetuseks oma nimi
  3. Lisa arhiivi ka piltide kasutamise litsents

LibreOffice eelistab Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 litsentsi (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Me ei saa avaldada fotosid, millel puudub avaldamise litsents ja autori nimi.

Loodetavasti näeme peagi väga suurt galeriid!